Om

Föreningen bildades våren 1997. De namnförkortningar som idag används är: Skanskaff eller SFI.


Ändamål

Föreningen har till uppgift att tillvarata de skånska föreläsningsföreningarnas gemensamma intresse.


Verksamhet

Föreningen skall varje år arrangera en sammankomst för föreläsningsföreningarna, där gemensamma angelägenheter behandlas och tillika hålla årsmöte.Dessutom informera om föreningarnas föreläsningar på en egenadministrerad hemsida. Förmedla information till föreningarna om aktuella föreläsare.


Beslutande organ

Årsmötet är föreningens beslutande organ.


Medlemsavgift

Årsavgiften per medlemsförening är för närvarande  200:-


Bidrag

Verksamheten stöds med bidrag från Region Skåne. Härvid finns krav från Region Skåne att  fler föreläsningsföreningar ges möjlighet att bli medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, vilket härmed meddelas. Kravet är att man är en föreläsningsförening och bedriver sådan verksamhet. Önskemål om att bli medlem ställs till föreningens ordförande.


Styrelsen

Består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

Vid årsmötet 2023 valdes följande:

Ordf. Kim Pettersson, Lur 1121, 282 76  Hästveda

e-post: kiminga.pettersson@telia.com  tfn.070-5503782

Sekr.  Sven Hellgren, Box 71, 283 02 Lönsboda

e-post: sven@grisabanan.se    tfn.070-5682169

Kassör Hans-Göran Larsson, Dammgatan 3, 243 32  Höör

tfn. 070-882 78 00


Föreningens adress

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation

c/oKim Pettersson Lur 1121,282 76 Hästveda

Tel: 070-5503782

E-post: kiminga.pettersson@telia.com