MunkaLjungby

Munka Ljungby  Föreläsningsförening

Kontaktperson: Maggan Rubin

Träskomakarvägen 23, 269 73  Förslöv

Tel: 070-243 36 70

E-post: maggan.rubin@telia.com

Plats för samtliga föreläsningar: Biblioteket, Munka Ljungby Folkhögskola

Hemsida: www.munkaforelasning.se

(på hemsidan finns mer information kring varje föreläsning samt medlemsinformation)



Program hösten 2023


Torsdag den 14 september kl. 19.00

Börje Gunnevik 

"Utter"


Torsdag den 28 september kl. 19.00

Kristina Jennbert, arkelogiprofessor

"Tusentals år på Kullaberg"


Torsdag den 12 oktober kl. 19.00

Barbro Andrell

"Resan till det stora landet i Väster"



Torsdag den 26 oktober kl. 19.00

Lou Rossling

"Nya tider - nya tankar - nya val"


Torsdag den 9 november kl. 19.00

Sten Johansson

"Från polis till präst"


Torsdag den 23 november kl. 19.00

Anna och Tore Gardelin

"Uppdrag Mozambique"



Samtliga föreläsningar: Biblioteket, Munka Folkhögkola


Stöd föreningen genom att bli medlem.

Årsavgift: 180 kronor, för enskild medlem.Då kan du gå på årets samtliga 12 föreläsningar, annars kostar en Enskild föreläsning: 50 kronor.

Bankgiro:305-9094 (uppge namn och adress)


Vi samarbetar med  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation och Munka folkhögskola genom deras tillhandahållande av lokaler

Vi erhåller ekonomiskt bidrag från Region Skåne och Ängelholms kommun.