Höör

Höör Föreläsningsförening

Kontaktperson: Ordförande Alwa Wennerlund

Telefon: 0413-22950 eller 0705-15 33 07

E-postadress: h.ff@telia.com


Årskort/medlemsavgift: 200 kronor

Inträde på föreläsningarna för icke medlemmar: 70 kronor

Plats: Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

Tid: kl 19:00

Föreningens bankgiro: Handelsbanken 5636-0456


Program hösten 2022Måndagen den 29 augusti

Victor Salazar

Solens barn - om Maya-folket och Inka-kulturen


Måndagen den 19 september

John Taylor

Hur man anlägger en slottsträdgård - Tjolöholm


Måndagen den 10 oktober

Henrik Valentin

De danska judarnas flykt över Öresund 1943.


Måndagen den 31 oktober

Gunnar Ekberg

"De ska ju ändå dö" - Tio år i svensk underrättelsetjänst.


Måndagen den 21 november

Kerstin och Johan Höfler

"Råttan - hur den organiserade brottsligheten nästlar sig in i byråkratins korridorer."


Föreningens verksamhet stöds av bidrag från Höörs kommun och Region Skåne.