Höör

Höör Föreläsningsförening

Kontaktperson: Ordförande Alwa Wennerlund

Telefon: 0413-22950 eller 0705-15 33 07

E-postadress: h.ff@telia.com


Årskort/medlemsavgift: 200 kronor

Inträde på föreläsningarna för icke medlemmar: 70 kronor

Plats: Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

Tid: kl 19:00

Föreningens bankgiro: Handelsbanken 5636-0456


Program hösten 2021

På grund av begränsningar vid allmänna sammankomster bör man konrollera  vad som gäller vid den aktuella föreläsningen.


Måndagen den 30 augusti

Gunnar Ekberg, författare Malmö

Malmös betydelse för underrättelseverksamheten från 1657 till kalla krigets slut.


Måndagen 20 september

Valle Westesson, författare och komiker, Malmö.

100 balla ställen i Skåne som du måste se.


Måndagen den 11 oktober

Rickard Nilsson, pressfotograf, Hässleholm

Mitt liv som pressfotograf - mellan Ljungbyhed och Pakistan är det inte så långt


Måndagen den 1 november

Toni Rhodin, skådespelare och författare, Malmö

Tolfte generationen cirkusdirektör i Cirkus Brazil Jack


Måndagen den 22 november

Lars Påhlsson, Vinslöv

Staden Kiev och Tjernobyl - hur ser det ut idag?