Billinge

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Billinge Föreläsningsförening

Kontaktperson: Jan Sonesson.

Tel: 0413-544 127.

E-post: sonesson.jan@telia.com

Plats: Föreläsningarna hålles på Församlingsgården, Billinge kl. 19.30


Program våren  2021


Föreläsningsföreningen har beslutat att inte ha några föreläsningar våren 2021!

Medlemsavgift:  kalenderår 200:-/familj, 100:-/enskild medlem. Inträde övriga 40:-/ föreläsning.
Bidrag från: Eslövs kommun, Sparbanksstiftelsen, Region Skåne

Sponsring: lokala företag