Hem
Välkommen!


Denna sida representerar Skånska föreläsningsföreningar. I menyn till höger finns de olika lokala grupperna representerade.Vill du veta mer om föreningens historia klickar du på rubriken "OM".


Vill du se vad de olika grupperna har för föreläsningar klickar du på rubriken "Lokala Grupper" och välj den grupp du är intresserad av. Där uppdaterar grupperna sina program och andra uppgifter.På grund av Corona-pandemin och de restriktioner som för närvarande finns för allmänna sammankomster är föreläsningsföreningarnas program för våren 2022 ännu något oklara, vilket beror på begränsande föreningslokaler och det fortfarande ovissa läget kring pandemins spridning i samhället.Några föreningar är klara med sitt vårprogram, vilket de hoppas på att kunna genomföra under förutsättning att inga nya restriktioner från myndighetsnivå införs. Läs mera under "Lokala grupper".